Obsługa kopalni

Kompleksowa obsługa opalni (więcej…)

Regulacja Wisły

Odbudowa i wykonanie budowli regulacyjnych (więcej…)

Przebudowa wałów Wisły

Przebudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły, Królewski Las (więcej…)

Kształtowanie przekroju rzeki Wilgi

Przebudowa – kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Wilgi (więcej…)

Remont lewego wału rzeki Kamiennej

Remont lewego wału rzeki Kamiennej (więcej…)

Zbiornik retencyjny Borowa Góra

Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Borowa Góra (więcej…)

Czarna Włoszczowska

Remont jazu na rzece Czarna Włoszczowska (więcej…)

Rzeka Liwiec

Rzeka Liwiec km 55+750 – 54+450. (więcej…)

  • ESC P.H.U. Emilian Stawecki.
    tel. 41 342-53-62
    ul. Legnicka 28, Kielce