Regulacja Wisły

Odbudowa i wykonanie budowli regulacyjnych na lewym brzegu rz. Wisły w rejonie ujścia rz. Plewki

  • ESC P.H.U. Emilian Stawecki.
    tel. 41 342-53-62
    ul. Legnicka 28, Kielce