O firmie

Świadczymy usługi w zakresie:

 • załadunek i transport mas ziemnych i skalnych wozidłami technologicznymi w ramach transportu
  wewnątrzzakładowego na terenach Kopalni;-
 • załadunek i transport mas ziemnych i nadkładowych – odkrywka wyrobisk górniczych;
 • odzysk kamienia z mas ziemnych (zestaw mobilny – przesiewacz);
 • oczyszczanie zbiorników osadczych w obiegach zamkniętych (szlam, muł);

Wykonujemy roboty budowalne w zakresie:

 • budowa zbiorników retencyjnych i rekreacyjnych oraz budowli wodnych
 • budowa oraz zabezpieczenie wałów przeciwpowodziowych
 • regulacje rzek
 • budowa i rekultywacja składowisk odpadów
 • rekultywacja terenów

Posiadamy:

 • doświadczoną kadrę kierowniczą z uprawnieniami górniczymi oraz do wykonawstwa w zakresie
  inżynierii sanitarnej, budownictwa, melioracji i ochrony środowiska;
 • kadrę pracowniczą z niezbędnymi uprawnieniami do obsługi maszyn, urządzeń budowlanych
  oraz środków transportu ;
 • serwis mobilny oraz zaplecze techniczne w zakresie własnego zaopatrzenia i napraw

Zapewniamy:

 • dokumentację techniczno – ruchową posiadanego sprzętu;
 • uprawnienia i szkolenia pracowników;
 • badania lekarskie ogólne i psychotechniczne;
 • stały serwis maszyn w celu trzymania ciągłości ruchu;
 • stały dozór kadry zarządzającej i koordynującej prace;
 • własną mobilną bazę magazynowo – paliwową;
 • ESC P.H.U. Emilian Stawecki.
  tel. 41 342-53-62
  ul. Legnicka 28, Kielce