Rzeka Liwiec

Rzeka Liwiec km 55+750 – 54+450.

Przebudowa śluzy w km 1+220 prawostronnego wału oraz remont wału od km 0+000 – 1+900 wraz z przebudową -modernizacją jazu w km 54+450 rzeki Liwiec w m. Węgrów.

  • ESC P.H.U. Emilian Stawecki.
    tel. 41 342-53-62
    ul. Legnicka 28, Kielce