Remont lewego wału rzeki Kamiennej

Remont lewego wału rzeki Kamiennej w km 7+164 – 8+760 na terenie m. Ostrowca Świętokrzyskiego

  • ESC P.H.U. Emilian Stawecki.
    tel. 41 342-53-62
    ul. Legnicka 28, Kielce